Európai Uniós támogatásból megvalósuló fejlesztések

Ivóvízmínőség javító program

Csonkamindszent község ivóvízminőség-javító programja

Kedvezményezett: Csonkamindszent Község Önkormányzata, Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe: Csonkamindszent község ivóvízminőség-javító programja

Projektazonosító: KEHOP-2.1.3-15-2017-00043

Támogatás összege: 71 707 304 Ft

Támogatás mértéke: 86,956521%

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2021.07.31.

Projekt tartalma:

A projekt keretében a nyersvíz termelő kútból származó víz vas, mangán, és ammónium tekintetében nem tartotta be a 201/2001 Korm. rendelet szabta határértékeket A vízmű telepen eddig is volt üzemelés alatt álló vas-mangántalanító technológia, azonban kb. 20 éves, így állapota alapján felújításra szorult. Ammónium mentesítési fokozat nem volt, annak ellenére, hogy a nyersvíz 0,9 mg/liter körüli ammónium-ion koncentrációval rendelkezett. A vízmű további problémája volt, hogy a vas-mangántalanító szűrőkön áthaladó víz közvetlenül a víztoronyra termelt, mely nehezítette a megfelelő technológiai üzemeltetést.

A magas ammónium tartalmú víz ammónium tartalmának egy része a hálózatra bocsátás után nitritté alakult, mely a hálózaton a rendszeres ammónium határérték túllépés mellett rendszeres nitrit határérték túllépést okozott.

A projekt Csonkamindszent teljes lakosságát érintette közvetve, közvetlenül az ivóvízbekötéssel rendelkező ingatlanokat. Amennyiben meghiúsult volna a beruházás, a települési vízellátó rendszer kiépítésének elmaradása miatt az érintett település lakossága továbbra is úgynevezett egy kutas vízműtelepről kapták volna vizüket, melynek vízellátási biztonsága lényegesen alacsonyabb lett volna a tervezett ivóvíz-ellátó rendszernél.

A beruházás keretében a meglévő kútgépészet, vízműépület, vas-mangántalanító technológia mellett az aquaglóbusz is felújításra került, emellett tisztított víz tározó és hálózati nyomásfokozó is kiépítésre került, továbbá egy darab tartalékkút létesítése is indokolt volt.

Fotógaléria

       
Free Joomla templates by Ltheme