A szerv által alapított közalapítványok

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja  nem releváns
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye  nem releváns
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása  nem releváns