1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve  nem releváns
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)  nem releváns
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve  nem releváns